Česky Deutsch English Español Français Magyar Nederlands Norsk Polski Slovensky
EuroCode Predlohy
ŠTART  PREDLOHY  SOFTWARE  DOWNLOADS  KONTAKT 
Jednoduchá dokumentácia Inteligentný výpočet Digitalizácia posudkov Trvalé využívanie

TRVALÉ VZUŽÍVANIE
VCmaster podporuje vytváranie a opätovné použitie šablón, ktoré sa ukladajú do takzvaných knžníc.

VCmaster obsahuje stovky makier, z ktorých si statik vytvorí svôj požadovaný posudok. Všetky makrá sú voľne rozšíriteľné a je možné ich prispôsobiť k daným podmienkam.
Opätovné použitie už hotových posudkov šetrí čas a už raz nadobudnutý know-how umožní znova použiť
Inteligentné funkcie zaručujú rýchlu a spoľahlivú obnovu už raz vytvorených posudkov pri opätovnom použití.

Sústavná výmena dát a viacnásobné použitie posudkov sú touto metódou zaistené. Nové dokumenty sa vytárajú na základe predlôh a budujú sa stavebnicovým systémom. Takto sa šetrí čas a náklady.


Video k nahliadnutiu
Opätovné použitie poznatkov
_home_ _impressum_