Česky Deutsch English Español Français Magyar Nederlands Norsk Polski Slovensky
EuroCode Predlohy
ŠTART  PREDLOHY  SOFTWARE  DOWNLOADS  KONTAKT 
Železobetón EC2 Oceľ EC3 Spriahnuté EC4 Drevo EC5

EFEKTIVITA POMOCOU INTELIGENTNÝCH ŠABLÓN
Predlohy vypracované na základe Eurokódov ponúkajú posúdenia pre oceľové, železobetónové, drevené a spriahnuté nosné prvky a detaily. Tabuľkové hodnoty (koeficienty, materiálové a prierezové charakteristiky) sa pritom automaticky načítávajú z databázy, ktorá beží v pozadí a je prepojená s danou predlohou.

Posúdenia sa dajú prispôsobiť veľmi jednoducho a rýchlo. Výsledok:
- Na zmeny v projekte sa reaguje pružne
- Konštrukcia sa optimalizuje zmenou vstupných dát
- Efektivita pri úlohách, ktoré sa opakujú

Samozrejme môžete si vytvárať svoje vlastné predlohy.
Predlohy sú zaradané do jednotlivých knižníc. Daný jazyk a Národná Príloha (NA) definujú obsah knižnice.

Obsah a príklady nájdete v následujúcich súboroch:
EC2 EC3 EC4 EC5
Podrobný rozpis aktuálne dostupných predlôh:
Dostupné predlohy
Trvalé využívanie pomocu šablón
- Automatizáca ručného výpočtu
- Jednotný vzhľad cez digitalizáciu
Posúdenia nosných prvkov a detailov podľa Eurokódov
_home_ _impressum_