Česky Deutsch English Español Français Magyar Nederlands Norsk Polski Slovensky
EuroCode Predlohy
ŠTART  PREDLOHY  SOFTWARE  DOWNLOADS  KONTAKT 
Jednoduchá dokumentácia Inteligentný výpočet Digitalizácia posudkov Trvalé využívanie

INTELIGENTNÝ VÝPOČET
VCmaster rozpozná a prepočíta vzorce automaticky. Po dodatočnej zmene hodnôt vstupných premenných výpočet prebehne automaticky, výsledky sa zaktualizujú.

Tabuľkové hodnoty, materiálové charakteristiky, ako aj prierezové charakteristiky sa načítavajú z databázy, ktorá je prepojená s predlohou a beží v pozadí.
Vďaka automatizovaných výpočtov VCmaster odbremení statika od opakujúcich sa posudkov
VCmaster ponúka inteligentnú programovú koncepciu, korá umožní statikovi pracovať efektívne. Bez znalostí programátora statk si vytvára jednoducho a rýchlo algoritmy.

Na rozdiel od programov tabuľkovej kalkulácie, VCmaster prezentuje vzorce v presnej matematickej forme, čo odpovedá aj inžinierskemu mýšlaniu.

Jasný, prehľadný a čitateľný výpočet, resp. posudok je samozrejmou požiadavkou investora, technickej kontroly dokumentácie. Takisto pre tretiu osobu alebo opätovné použitie posudku je toto kritérium smerodajné. VCmaster je tá pravá pomôcka ako to dosiahnuť.

Video k nahliadnutiu
Automatické rozpoznanie vzorcov
_home_ _impressum_