Česky Deutsch English Español Français Magyar Nederlands Norsk Polski Slovensky
EuroCode Predlohy
ŠTART  PREDLOHY  SOFTWARE  DOWNLOADS  KONTAKT 
Jednoduchá dokumentácia Inteligentný výpočet Digitalizácia posudkov Trvalé využívanie

DIGITALIZOVANÝ STATICKÝ POSUDOK
K použitiu predlôh je potrebný program VCmaster. Softvér je dostupný s anglickým, prípadne nemeckým užívateľským prostredím. Knižnica predlôh (šablón) je vytvorená v niekoľkých jazykoch. Všetky tieto knižnice sa môžu použiť v anglickom, ako aj nemeckom užívateľskom prostredí.

Stovky šablón vyhotovených na základe Eurokódov je možné použiť (až na ukladanie) pomocou testovacej verzie.

Každodenné úlohy statika, ako prevedenie vlastného výpočtu, dokumentovanie, zostavenie statického posudku a opätovné použitie už hotových posudkov rieši program VCmaster. Sofvér podporuje generovanie plne digitalizovaného statického výpočtu.
Koncepcia integrácie softvérov zvyšuje efektivitu a kvalitu práce inžiniera-statika:
- Jednoduché dokumentovanie pomocou zaužívaných príkazov textového editora
- Inteligentné rozpoznanie vzorcov vo výpočtoch
- Digitalizácia ako nástroj k dosiahnutiu jednotného vzhľadu posudkov
- Trvalé využívanie statických posudkov


VCmaster English


Funkcie programu VCmaster boli zostavené tak, aby uspokojili potreby statika
Efektívne riešenia pre statikov
_home_ _impressum_