Česky Deutsch English Español Français Magyar Nederlands Norsk Polski Slovensky
EuroCode Předlohy
START  PŘEDLOHY  SOFTWARE  DOWNLOADS  KONTAKT 
Železobeton EC2 Ocel EC3 Spřažené EC4 Dřevo EC5

EFEKTIVITA POMOCÍ INTELIGENTNÍCH PŘEDLOH
Předlohy vypracované na základe Eurokódů nabízejí posouzení pro ocelové, železobetonové, dřevěné a spřažené nosné prvky a detaily. Tabulkové hodnoty (koeficienty, materiálové a průřezové charakteristiky) se přitom automaticky načítávají z databáze, která běží v pozadí a je propojena s danou předlohou

Posouzení lze přizpůsobit velice jednoduše a rychle. Výsledek::
- Na změny v projektu reaguje pružně
- Konstrukce se optimalizuje změnou vstupních dat
- Efektivita při úlohách, které sa opakují

Vytváření vlastních předloh je umožněno.
Předlohy jsou seřazeny do jednotlivých knihoven. Daný jazyk a Národní Příloha (NA) předurčují obsah knihovny.

Obsah a příklady naleznete v nasledovních souborech::
EC2 EC3 EC4 EC5
Podrobný rozpis aktuálně dostupních předloh:
Dostupné předlohy
Trvalé využívání pomocí šablon
- Automatizace ručního výpočtu
- Jednotný vzhled pomocí digitalizace
Posouzení nosních prvků a detailů dle Eurokódů
_Home_ _Impressum_