Česky Deutsch English Español Français Magyar Nederlands Norsk Polski Slovensky
EuroCode 3
START  PŘEDLOHY  SOFTWARE  DOWNLOADS  KONTAKT 
Železobeton EC2 Ocel EC3 Spřažené EC4 Dřevo EC5

EC3 PŘEDLOHY
Pro ocelové konštrukce dle EC3 Vám nabízíme předlohy v těchto oblastech posuzování:
- Patky a uložení
- Konzoly
- Lokální analýzy
- Součinitele štíhlosti
- Šroubované spoje
- Svařované spoje
- Mezní stav únosnosti
- Jednoduché statické systémy

Seznam dostupních předloh k náhledu:
Dostupné předlohy
Příklady
Vytvoření dokumentace pro ocelové konstrukce
_Home_ _Impressum_