Październik 2016

VCmaster 2017 / Edycja polska

W kolejnej wersji programu VCmaster, inżynierowie niemieccy postawili w głównej mierze na zwiększenie wydajność pracy użytkowników VCmastera.
Nowości w programie VCmaster 2017:
Rozbudowa i usprawnienie możliwości edycji oraz formatowania w głównym edytorze programu.
Wbudowanie katalogu „ulubione” oraz funkcji z podpowiedziami zastosowanych zmiennych
(Ryc. po prawej stronie).
Ułatwienie kontroli numeracji stron oraz korzystania z bazy danych.
VCmaster 2017 to zwiększenie wydajność
pracy NOWOŚĆ: Podpowiadanie zmiennych (Ctrl+spacja)

Październik 2016

Dwa lata współpracy z Inżynierią i Budownictwem
Miesięcznikiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Już od dwóch lat współpracujemy z PZITB oraz miesięcznikiem Inżynieria i Budownictwo.

Cieszymy się, że możemy wspierać polską naukę oraz myśl inżynierską. Dzięki Wam jesteśmy obecni zarówno wśród specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej, w tym mostownictwa: projektantów, inwestorów, wykonawców i użytkowników, pracowników naukowych i technicznych uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz nauczycieli i studentów.


Prezentacja programu VCmaster Polska we Wrocławiu

18 listopad 2015 - Wrocław

Udział w seminarium SITWM we Wrocławiu w tym:
Prezentacja przykładowej dokumentacji technicznej wraz z przykładem wymiarowania wybranych elementów konstrukcji w programie VCmaster.
Obliczenia hydrauliczne obiektu o niskiej koronie z udziałem programu VCmaster.
Modelowanie i wymiarowanie wybranych elementów konstrukcji metodą elementów skończonych w programie RFEM.

Podsumowaniem seminarium będzie przedstawienie efektów wykorzystania obuprogramów w postaci zebranej statyki prostego obiektu budowlanego.

Organizatorzy:
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych we Wrocławiu
oraz
Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Informacje szczegółowe


VCmaster 2016 / Edycja polska

VCmaster - Jubileusz 20-lecia

Program VCmaster Edycja 2016 świętuje 20-lecie. Początki programu VCmaster sięgają roku 1995, kiedy to zaprezentowana została pierwsza wersja programu - wtedy jeszcze pod nazwą BauText 1.0 - jako narzędzia wspomagającego do przeprowadzania prostych obliczeń inżynierskich.

Od tego czasu rozwój naszego programu doprowadził do stworzenia kompletnego narzędzia dedykowanego inżynierom, przy pomocy którego można zarówno prowadzić obliczenia, budować własne szablony obliczeniowe, korzystać z już gotowych szablonów, jak i tworzyć pełną dokumentację techniczną, z którego korzysta obecnie 4.000 biur konstrukcyjno-projektowych w 40 krajach na świecie.

Nowości w programie VCmaster 2016:

Usprawnienie technologii importu danych - interfejs t2W: Automatyzacja procesu rozpoznania grafiki wektorowej i rastrowej ulepsza jakość oraz optymalizuje wielkość importowanych plików do VCmastera

Wprowadzenie możliwości rozwijania i zwijania rozdziałów/pozycji:
W ramach poprawienia przejrzystości dokumentu oraz ułatwienia pracy w poszczególnych rozdziałach/pozycjach, wprowadzono możliwość rozwijania i zwijania wybranych akapitów poprzez kliknięcie myszką.

Automatyzacja funkcji sprawdzania dokumentu: W programie VCmaster 2016 wprowadzono nową funkcję służącą do sprawdzania poprawności dokumentu. W ramach kontroli weryfikowane są m.in.: puste strony, niespełnione analizy, pisownia, numeracja opisów i list, poprawność składni funkcji SEL() i TAB().

Pola tekstowe: Nową funkcją w programie jest wstawianie pól tekstowych, w których można umieszczać dodatkowe opisy, grafikę, legendę, jak i dowolne komentarze.

Nowy silnik eksportu dokumentu do pliku PDF: Wprowadzenie nowej technologii eksportu dokumentu do pliku PDF spowodowało znaczne przyspieszenie samego procesu eksportu oraz ulepszenie jakości generowanych plików PDF.

Filmy szkoleniowe w języku polskim: Celem ułatwienia pracy z programem VCmaster, oddaliśmy do Państwa dyspozycji filmy szkoleniowe w języku polskim. Link: Filmy szkoleniowe

Moduł do zestawiania obciążeń: W programie VCmaster 2016 aktywowano nową funkcję – moduł do zestawiania obciążeń. Ułatwia on pracę przy definiowaniu nowych obciążeń, jak i sumowaniu i wprowadzaniu do dokumentu już predefiniowanych (wg PN-EN 1991).

Asystent przeliczania jednostek: Dużym ułatwieniem pracy inżyniera jest możliwość przeliczania jednostek w ramach działań arytmetycznych w programie. Służy do tego nowa funkcja – przelicz jednostkę. (np. a#[jednostka] + b#[jednostka])

Rozbudowana funkcja IF(): Funkcja IF() – zwrotu warunkowego w nowej wersji programu może zwracać wyniki w formie zmiennej tekstowej (string). Pomaga to szczególnie w przypadku sprawdzania warunków spełnienia analizowanych wielkości dopuszczalnych oraz stanów granicznych.

Śledzenie zmiennej: Funkcja „pokaż wartości zmiennych” – wskazuje miejsce zastosowanej zmiennej w formule, w bieżącym dokumencie. Ułatwia to śledzenie wcześniej zdefiniowanych zmiennych.

Inne: Inną nowością zastosowaną w programie jest zmiana interfejsu programu. Nowa grafika ikon oraz pasków menu, a także możliwość zmiany ich wielkości w zależności od rozdzielczości monitora – zdecydowanie ułatwia pracę w VCmasterze. Również istnieje możliwość wstawiania tzw. „placeholder’ów” – czyli rezerwować miejsce w dokumencie na dowolny plik zewnętrzny (np. na plany architektoniczne/budowlane w niestandardowych formatach – np. A3; A2; inne).


Udział w warsztatach z programem RFEM i RSTAB (Dlubal)

25 czerwiec 2015 - Katowice

Udział w warsztatach z programem RFEM i RSTAB:
Prezentacja programu VCmaster
Tworzenie przykładowej dokumentacji technicznej wraz z przykładem wymiarowania wybranych elementow konstrukcji w programie VCmaster
Importowanie wyników z programu RFEM do programu VCmaster przy użyciu technologii t2W oraz wbudowanej funkcji importu w programie RFEM

Organizatorzy:
Dlubal Software Sp. z o.o.
https://www.dlubal.com/pl/kontakt.aspx
Informacje szczególowe:
Rejestracja uczestników
https://www.dlubal.com/pl/onlineregistration.aspx?id=917
(Zapisy do: 19.06.2015)
Program warsztatów


VCmaster w Coimbrze / Portugalia

07 maj 2015 - Coimbra / Portugalia

Udział w międzynarodowych warsztatach IAHR (IWHS):
Zastosowanie programu VCmaster w ramach obliczeń hydraulicznych obiektu o niskiej koronie.
Changes in local channel morphology and its hydraulic and hydrodynamic consequences following the introduction of plant basket hydraulic structures (PBHS) - the Flinta River example.

Organizatorzy:
2nd IWHS-2015
International Workshop on Hydraulic Structures:

Data Validation HSTC-IAHR: Coimbra, 7-9 May 2015
http://www.iwhs2015.dec.uc.pt


Prezentacja programu VCmaster Polska w Poznaniu

28 kwiecień 2015 - Poznań

Udział w seminarium SITWM w Poznaniu w tym:
Prezentacja przykładowej dokumentacji technicznej wraz z przykładem wymiarowania wybranych elementow konstrukcji w programie VCmaster
Obliczenia hydrauliczne obiektu o niskiej koronie z udzialem programu VCmaster

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
http://www.up.poznan.pl/sitwm/kontakty.html
oraz
Zakład Inżynierii Wodnej / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
http://www.up.poznan.pl/kiwis/ziw.html


Informacje szczegółowe

Prezentacja programu VCmaster Polska w Szczecinie

17 marzec 2015 - Szczecin

VCmaster Polska: prezentacja programu + warsztaty
Organizatorzy: Koło Młodych Inżynierów / Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
https://www.facebook.com/KoloMlodychInzynierow
http://www.zoiib.pl/izba/zespoly-problemowe/383-kolo-mlodych-inzynierow


VCmaster 2014 / Edycja polska

The software has been completely revised in the 2014 update. In this version, the main priorities were:

The calculation section of VCmaster has been almost entirely re-programmed. On the one hand, its performance is noticeably faster and on the other it represents an important basis for future developments and enhancements.
New features are freely configurable formula symbols (see figure), which eliminate any restrictions on variable names. This improves the presentation of graphic formulae.
The word processing section has also been extensively revised. This is particularly noticeable when scrolling through graphics. The cursor control behaves in the same way as in other text programs.


2013 update

In this version, the main priorities were:
Detection of areas when transferring over the t2W interface.
The example shows the transfer of one page: Left the interface, right the VCmaster. The grey areas were automatically removed. Comments have been inserted at these points as an example (highlighted).
Some interesting improvements in calculation
Simpler documentation by numbering chapters and references to bookmarks.

2012 update

In this version, the main priorities were:

The creation of knowledge databases,
a PDF output with security and compression options,
the optional t2W hybrid technology and
numerous enhancements in detail.

VCmaster instead BauText? Positive international feedback led us to adopt a new brand name. Moreover the application of our software is not restricted to the structural engineering field. For BauText users, there is little change – just the program name. For the German language construction application, we have also retained the old brand name, calling the program "VCmaster - BauText Edition 2012".