6.3 Instalacja i ustawienia

Instalacja

Instalacja programu VCmaster powinna rozpocząć się automatycznie po włożeniu płyty CD. Jeżeli jest inaczej, w Eksploratorze systemu Windows wybierz napęd CD i uruchom program „install“.

Koniecznie zapoznaj się z rozdziałem 4.8. Zawiera on istotne wskazówki dotyczące organizacji pracy w programie VCmaster.

Możesz skopiować swoje ustawienia z innego komputera - wystarczy skorzystać z funkcji Narzędzia - Eksportuj / Importuj ustawienia.

Aby odblokować pełną wersję programu, konieczny jest kod odblokowujący. Dwie pierwsze cyfry kodu oznaczają wersję programu (np. V14 oznacza VCmaster 2014). Wymagany jest klucz do danej wersji programu. Jest on przekazywany wraz z zamówieniem względnie aktualizacją. Należy dokładnie wprowadzić kod i licencjobiorcę. Kod jest niezależny od sprzętu.


Instalacja typu "silent" względnie "batch"

Ta opcja przeznaczona jest dla administratorów sieci i zakłada odpowiednią ich doświadczenie oraz wiedzę informatyczną. Dzięki instalacji "silent" względnie "batch" program można w pełni automatycznie i bez żadnych komunikatów zainstalować w sieci. Na płycie CD znajduje się przykładowy plik "ExampleSilent.bat".

Opcja Opis
/PRGFILES Docelowy katalog plików programu
/LIBFILES Docelowy katalog szablonów
/NAME Nazwa zgodnie z dokumentacją odblokowującą
/CODE Kod odblokowujący zgodnie z dokumentacją odblokowującą
/WITHLIB Czy trzeba instalować szablony? W przypadku instalacji sieciowej, z reguły wykonuje się to tylko raz
yes/no domyślnie: no
/verysilent Nie pokazuj żadnych komunikatów/okien dialogowych dotyczących instalacji
/LANG Język (niemiecki / angielski)
de/en domyślnie: de
/CHCP Strona kodowa (np. Europa Zachodnia)
domyślnie: 1252 Europa Zachodnia (zobacz www.Wikipedia.org "Strona kodowa")
Przykład
install /PRGFILES="C:\Programme\VCmaster" /LIBFILES="c:\VCmaster\Lib" /NAME="XXXXXXX / XXXXXXX" /CODE="V14-11111-22222-33333-44444" /WITHLIB=yes /verysilent /LANG=de

Opcje regionalne

Można wybrać regionalne ustawienia opisów pól, jednostek miary i znaków oddzielających. Ważne jest, aby wybrany znak oddzielający był zgodny z ustawieniami systemu operacyjnego. W przeciwnym razie formatowanie wierszy obliczeniowych nie będzie działać.Uruchamianie: Narzędzia - Ustawienia - Opcje regionalne

Katalogi instalacyjne i wsparcie techniczne

Okno zawiera najważniejsze informacje o programie, komputerze i systemie operacyjnym.

Oprócz tego wyświetlana jest lista katalogów instalacyjnych.

Katalog drukarki można dowolnie ustawić. Wskazówka: W pojedynczych przypadkach ze względów bezpieczeństwa określonych w systemie Windows lub indywidualnie konieczne może być podanie ścieżek dostępu dla drukarki PDF i t2W , zapewniających poprawne działanie sterowników.Uruchamianie: ? - Wsparcie techniczne


Wymagania systemowe (stan: sierpień 2013)

• Windows Vista, 7 lub 8 / 32 lub 64 Bit / zalecany: Win7-64
• Windows XP: wsparcie techniczne kończy się dn. 08.04.2014
• Procesor wielordzeniowy min. 2.5 GHz
• Pamięć RAM min. 4,0 GB
• Dysk twardy: 200-400 MB (w zależności od biblioteki szablonów)
• Monitor min. 20’’ / min. 1280x1024 pikseli / zalecany: min. 24'' lub 2 x 20''

Wskazówka dotycząca monitora: Generalnie, duży monitor bardzo usprawnia pracę gdy stosuje się wiele aplikacji. Do szablonów wystarczy mały monitor. Jeżeli jednak zamierzasz systematycznie tworzyć cyfrowe analizy statyczne, byłoby dobrze, gdyby monitor mógł równocześnie wyświetlić dwie strony A4, względnie program VCmaster i aplikację do obliczeń statycznych. Umożliwia to dopiero monitor o przekątnej min. 24’’. Alternatywnie można zastosować dwa monitory o przekątnej min. 20’’. Biorąc pod uwagę obecne ceny sprzętu, zakup dużego monitora bardzo szybko się zwróci, ponieważ znakomicie usprawni pracę.

Wskazówki dotyczące pamięci i procesora: Tutaj obowiązuje zasada, że wielkość edytowanego dokumentu rośnie wraz z wydajnością komputera. Warto zaznaczyć, że dokumenty tworzone w programie VCmaster mogą być bardzo obszerne i wymagać odpowiednio dużej ilości pamięci. Zwłaszcza pamięciożerne obrazy powodują, że wielkość dostępnych zasobów nie powinna być mniejsza niż w przypadku programów typu FEM lub CAD. Możliwość podziału dokumentacji na dokumenty podrzędne pozwala jednak tworzyć obszerne opracowania również za pomocą mniej wydajnych komputerów. Tworzenie kompletnych dokumentacji, również w formacie PDF, zawierających np. 1000 stron jest możliwe i praktykowane.