5.5 Najważniejsze skróty klawiszowe

Poniższe polecenia przyspieszają edycję. Oczywiście wszystkie funkcje można obsługiwać również myszą.

Pomoc F1
Oblicz wiersz ALT+ENTER
Zmień wiersze obliczeniowe ALT+ENTER
Wzór graficzny CTRL+F9
Lista zmiennych F9
Sumuj wiersze obliczeniowe F12
Zał./Wył. wcięcie ALT+HOME

Wytnij CTRL+X
Kopiuj CTRL+C
Wstaw CTRL+V
Kopiuj wiersz CTRL+Z
Wytnij wiersz CTRL+Y
Wstaw pusty wiersz CTRL+K
Zapisz CTRL+S

Zał./Wył. pogrubienie CTRL+B
Zał./Wył. kursywę CTRL+I
Zał.Wył. podkreślenie CTRL+U
Zał./Wył. indeks górny CTRL+E
Zał./Wył. indeks dolny CTRL+D
Wiersz jako tytuł CTRL+H
Pogrub wiersz CTRL+B

Przeglądarka szablonów F10
Znaki specjalne F2
Nawigator F6
Podgląd strony F8
Zał./Wył. podział strony CTRL+ENTER