5.4 Znaki specjalne, pisownia, wygląd strony

5.4.1 Znaki specjalne

Znaki specjalne pogrupowano w trzech zakładkach. Jeżeli zaznaczono pole "aktywne", okno dialogowe zamyka się po jednym znaku.Uruchamianie: Przycisk: Skrót klawiszowy: F2 Menu: Wstaw - Znaki specjalne


5.4.2 Krój i wygląd pismaSkróty klawiszowe - zobacz rozdział 5.5.


5.4.3 Pisownia

Program VCmaster umożliwia kontrolę obliczeń statycznych pod kątem pisowni. Jest to niemal niewykonalne w standardowych edytorach tekstu ze względu na specjalistyczne pojęcia z dziedziny statyki, znaki stosowane we wzorach i dane wyjściowe.

Oprócz słownika języka niemieckiego i angielskiego program zawiera słownik specjalistyczny obejmujący ponad 15.000 pojęć z dziedziny budownictwa. Pojęcia, których nie w słowniku, można uzupełniać.Ustawienia

Uruchamianie: Przycisk: Skrót klawiszowy: - Menu: Narzędzia - Pisownia


5.4.4 Wygląd interfejsu programuAby zmienić wygląd interfejsu programu, należy wybrać Narzędzia - Ustawienia - Interfejs programu.

Do wyboru są cztery różne wyglądy. Po dokonaniu zmiany należy zakończyć i ponownie uruchomić program VCmaster.

W tym samym menu wybiera się widok strony i kolory. Widok strony można dezaktywować. Wówczas program VCmaster przyjmuje klasyczny widok (zobacz poniżej).


Widok strony
Widok klasyczny


5.4.5 Podgląd stronyPodgląd strony względnie wydruku (klawisz F8) pokazuje gotowy dokument na ekranie monitora. Rozróżnia się dwa tryby podglądu:

Podgląd domyślny: Wyświetlany jest kompletny dokument, zawierający numery stron, spis treści oraz wszystkie dokumenty podrzędne.

Szybki podgląd: Wyświetlany jest bieżący dokument bez aktualizacji pól takich jak numery stron czy spis treści oraz bez dokumentów podrzędnych.

Szybki podgląd zaleca się stosować podczas edycji dokumentu, ponieważ jest on o wiele szybciej ładowany. Różnica jest widoczna zwłaszcza w przypadku obszernych dokumentów. Przed ostatecznym zestawieniem wszystkich elementów dokumentacji (np. przed eksportem do formatu PDF lub wydrukiem) opcję tę należy wyłączyć.

Uruchamianie: Przycisk: Skrót klawiszowy: F8 Menu: Plik - Podgląd strony