5.3 Wstawianie tabel

Podstawowe informacje

Kolumny liczbowe i tekstowe często łatwiej zorganizować w tabeli niż za pomocą tabulatorów. Tabela składa się z wierszy i kolumn. Punkty przecięcia każdego wiersza i kolumny tworzą komórki, które można wypełniać tekstem i obrazem. Tekst umieszczony w komórce również jest łamany jak w normalnym dokumencie, tzn. przy prawym marginesie.


Tabela może służyć również do prezentacji sąsiadujących ze sobą akapitów. Dzięki temu można tworzyć sekcje zawierające wiele kolumn lub umieścić obraz obok tekstu (np. w nagłówku i stopce).

Jeżeli tabela zostanie oznaczona jako tabela obliczeniowa, można wykonywać w niej obliczenia. Proste tabele mogą służyć do tworzenia ramek w tekście, np.:


Uruchamianie: Przycisk: Menu: Tabela - Wstaw tabelę


Edycja tabel

Poruszanie się wewnątrz tabeli: Poruszanie się między komórkami tabeli umożliwia mysz lub klawisz TAB względnie SHIFT+TAB.

Zaznaczanie: Zaznaczając wiersze tabeli myszą, najprościej jest robić to od prawej do lewej strony.

Zmiany wewnątrz tabeli: Do tabeli można dodawać wiersze i kolumny, względnie je usuwać, zmieniać szerokość wierszy i kolumn, dodawać obramowanie i cieniowanie. Najlepiej skorzystać z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy).