5.2 Tabulatory i znaki sterujące

Podstawowe informacje

Dokładne położenie tekstu zapewniają tabulatory. Rozróżnia się następujące typy tabulatorów:


Wskazówka dotycząca przykładu: Podaj położenie tabulatorów (w cm), wybierając Format - Akapit/Tabulator (ekran poniżej). Następnie wpisz słowa „Spalte1 (Kolumna1)“, „Spalte2 (Kolumna2)“, „Spalte3 (Kolumna3)“ oraz „24,00“. Po każdym słowie naciśnij klawisz TAB.Uruchamianie: Menu: Format - Akapit/Tabulator


Edycja tabulatorów

Przesuwanie tabulatora: Ustaw kursor myszy na wierszu, który chcesz zmienić i kliknij. Umieść ostrze kursora myszy dokładnie na symbolu tabulatora, który ma być przesunięty. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Przesuń kursor myszy wzdłuż linijki wiersza w wybrane położenie. Zwolnij przycisk myszy. Tabulator wraz z powiązanymi z nim znakami znajduje się teraz w nowym położeniu.

Usuwanie tabulatora: Kliknij wiersz, z którego ma być usunięty tabulator. Kursorem myszy wskaż odpowiedni symbol tabulatora. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij kursor myszy w dół, usuwając go z linijki wiersza. Zwolnij przycisk myszy. Tabulator zostanie usunięty, a widok zaktualizowany.

Ważne! Nigdy nie przesuwaj tabulatora nad innym tabulatorem.Specyfika wierszy obliczeniowych

Do formatowania wierszy obliczeniowych również używa się tabulatorów. Ich obsługa jest automatyczna i odpowiada za nią część obliczeniowa programu VCmaster. W każdym wierszu obliczeniowym potrzebne są trzy tabulatory:W wierszach obliczeniowych: Typowym efektem w programach systemu Windows jest potrzeba przesunięcia tabulatora w prawo, żeby wzór mógł być przesunięty w lewo. Dzieje się tak wtedy, gdy np. na tekst przewidziano 6 cm, a wzór zawiera dłuższy tekst. W takim przypadku pierwszy tabulator na linijce akapitu (zobacz powyżej) należy przesunąć w prawo, aż znajdzie się on za tekstem przed wzorem. Następnie trzeba analogicznie postąpić z pozostałymi tabulatorami, odpowiednio je dostosowując. Nigdy nie przesuwaj tabulatora nad innym tabulatorem, ponieważ istotna jest ich kolejność: do lewej, do prawej, tabulator dziesiętny.Znaki sterujące

Klikając przycisk Znaki sterujące na ekranie monitora wyświetlane są znaki takie jak znaczniki akapitu czy spacje. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku znaki sterujące zostaną ukryte.


Uruchamianie: Przycisk: Menu: Narzędzia - Pokaż - Pokaż wszystko