5.1 Zaznaczanie, kopiowanie i wycinanie

Zaznaczanie

Aby móc edytować tekst (np. skorzystać z funkcji Zmień krój pisma, Usuń, Kopiuj itd.) należy go wcześniej zaznaczyć. Można to zrobić za pomocą myszy lub klawiatury.

Wskazówki:

Zaznaczanie za pomocą klawiatury często jest dokładniejsze i bardziej wydajne. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SHIFT i PgUp lub PgDn względnie odpowiedni klawisz kursora. Metodę tę zaleca się stosować zwłaszcza do zaznaczania większych obszarów.

Skróty klawiszowe realizujące najczęściej używane funkcje są szybsze od myszy. Korzystaj z kombinacji klawiszy CTRL+C, CTRL+V i CTR+X. Podczas pisania trwa to o wiele krócej niż operowanie myszą. Większość skrótów klawiszowych w programach Windows jest taka sama. Zobacz rozdział 5.5.

Puste wiersze: Jeżeli wiersz jest zablokowany, ponieważ jest wierszem obliczeniowym, za pomocą Edytuj - Wiersz - Wstaw pusty wiersz (CTRL+K) można wstawić wiersz tekstowy, umożliwiający pisanie.

Zał./Wył. szybkie kopiowanie:

Jeżeli funkcja szybkiego kopiowania jest załączona, dane można kopiować tylko w programie VCmaster. Oszczędza to pamięć i pozwala o wiele szybciej przenosić większe obszary lub obrazy. Aby móc kopiować do innych programów, funkcję tę należy wyłączyć. W przypadku kopiowania dużych plików JPG, pojawia się pytanie, czy obraz ma być przeniesiony na zewnątrz.

Specyfika wierszy obliczeniowych:

Wiersze obliczeniowe i tabele należy zawsze przesuwać względnie kopiować w całości. Program przeprowadza odpowiednią kontrolę.

Wstawiając wiersze obliczeniowe, kursor należy umieścić maksymalnie z lewej. Wiersze obliczeniowe zawsze wymagają kompletnych wierszy. Pogram z reguły poprawia błędy edycji.

Podczas wstawiania, przesuwania, usuwania względnie kopiowania program VCmaster sprawdza, czy wszystkie wyniki obliczeń są prawidłowe. Program automatycznie kontroluje, jakie są skutki danej operacji i odpowiednio dostosowuje wszystkie związane z nią wyniki.

Przykładowo daje to możliwość skopiowania wybranej analizy, jeżeli w kilku miejscach wymiarowania ma być ona analogiczna. Podczas wstawiania od razu uwzględniane są nowe wartości wejściowe.