5.0 Wskazówki dotyczące edycji tekstu

Wszystkie funkcje edytora tekstu odpowiadają standardom obowiązującym w systemie Windows . Niniejszy rozdział zawiera najważniejsze informacje, mające umożliwić efektywne korzystanie z aplikacji. Jednak również użytkownicy dobrze znający system Windows powinni się z nim zapoznać, ponieważ objaśniono w nim kilka specyficznych kwestii związanych z obsługą programu.

Dotyczą one np.:

znaków specjalnych,
zaznaczania i kopiowania,
tabulatorów i znaków sterujących oraz
tabel.
Wskazówka: Nie objaśniono tu podstawowych funkcji systemu Windows. Do prawidłowej obsługi programu niezbędna jest znajomość podstawowych funkcji systemu Windows i edytorów tekstu, w tym m. in. działania tabulatorów, zaznaczania i formatowania.

Interfejs użytkownika