4.9 Eksport

4.9.1 Przegląd


Program VCmaster eksportuje pliki do następujących formatów:

Adobe Acrobat (*.pdf)
Microsoft Word (*.doc)
Rich Text File (*.rtf)
ASCII-Text (*.txt)
plik ZIP(*.zip)
Warto pamiętać, że eksport powoduje utratę możliwości dalszej kontynuacji obliczeń. Zapis w formacie VCmaster jest absolutnie niezbędny.

Przekazując obliczenia osobom trzecim, wystarczy zapisać plik w formacie PDF.

Funkcje takie jak Konwertuj obrazy na WMF względnie Aktywuj rozszerzone renderowanie dla PDF pozwalają w razie potrzeby zmodyfikować eksport.


4.9.2 Opcje PDF

Cyfrowa wymiana danych między przedsiębiorstwem a jego partnerami to wymagające zadanie zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa przekazywanych informacji i przenośności plików PDF. Program VCmaster oferuje wydajne rozwiązanie do eksportu plików PDF, zapewniające optymalizację i bezpieczeństwo eksportowanych plików:


Możliwe są następujące opcje:

Autor: Twórca pliku PDF. Jego nazwisko pojawia się np. w oknie właściwości aplikacji Acrobat Reader.

Jakość i optymalizacja pamięci: Wpływa na wielkość pliku PDF i jakość obrazów pikselowych (np. bitmap czy plików JPEG). Możliwe opcje: 
- najlepsza jakość;
- zrównoważony;

- minimalna ilość pamięci.

Ważne: Tego ustawienia należy dokonać przed eksportem, wybierając Plik - Eksport - Ustawienia PDF.

Hasło do otwarcia: Uniemożliwia nieuprawnione otwarcie pliku PDF.

Rozszerzone opcje bezpieczeństwa: Pozwala zablokować niektóre właściwości dokumentu PDF.


Uruchamianie: Przycisk: Menu: Plik - Eksport - PDF


4.9.3 Format ZIP

Plik VCmaster jest kompresowany do formatu ZIP. Jeżeli istnieją obiekty hybrydowe, do pliku ZIP eksportowany jest również odpowiedni podkatalog. Jest to korzystne zwłaszcza w przypadku przesyłania danych, bo zapewnia eksport kompletnych rekordów.

Uruchamianie: Menu: Plik - Eksport - Zapisz plik ZIP