4.7 Automatyczna kopia zapasowa

4.7.1 Zapisywanie poszczególnych etapów edycji

Można zapisywać poszczególne etapy edycji, dodając do nich objaśnienia i ponownie je przywracać.

Program VCmaster zapisuje i kompresuje aktualny plik wraz ze wszystkimi obiektami hybrydowymi w pliku z rozszerzeniem "VCzip". Można w każdej chwili przywrócić dany etap edycji (zobacz rysunek po prawej stronie ekranu).

Uruchamianie: Plik - Stan edycji - Zachowaj
względnie
Plik - Stan edycji - Przywróć


4.7.2 Automatyczna kopia zapasowa

Za pomocą funkcji Narzędzia - Ustawienia - Automatyczna kopia zapasowa można ustalić, w jakich odstępach czasu tworzone będą kopie bezpieczeństwa edytowanego dokumentu.

Oprócz tego program VCmaster kopiuje pliki o nazwie „_Absicherung*.* “ („_KopiaZapasowa*.* “) do plików BAK (tworząc podwójną kopię bezpieczeństwa). Są one automatycznie usuwane po 72 godzinach.Nazwa pliku zawiera godzinę utworzenia kopii. Jeżeli kopia jest potrzebna, należy zmienić rozszerzenie pliku z BAK na HED względnie otworzyć go za pomocą funkcji Otwórz automatyczną kopię zapasową. Wszystkie kopie bezpieczeństwa znajdują się w katalogu danych aplikacji, tj. "Christoph_GmbH (zobacz poniżej). Mają w nazwie „_Absicherung*.* “ („_KopiaZapasowa*.* “.

Uruchamianie: Narzędzia - Ustawienia - Automatyczna kopia zapasowa


Katalogi instalacyjne

Uruchamianie: Narzędzia - Ustawienia - Katalogi instalacyjne


Otwórz kopię zapasową

Wybierając Narzędzia można w dowolnej chwili otworzyć kopię zapasową.

W razie nadzwyczajnego zakończenia programu VCmaster, okno to pojawia się automatycznie po ponownym uruchomieniu aplikacji.

Przykład: Kopia zapasowa pliku z godz. 09:02 (zobacz po prawej stronie ekranu).


Uruchamianie: Narzędzia - Otwórz automatyczne kopie zapasowe