4.6 Edycja obrazów

4.6.1 Rozmiar i położenie

Jeżeli zaznaczono obraz, po naciśnięciu prawego przycisku myszy otworzy się widoczne menu kontekstowe.

Funkcja Rozmiar i położenie otwiera okno dialogowe, umożliwiające formatowanie obrazu. Użytkownik może skalować, względnie poziomo przesuwać obraz.


4.6.2 Uzupełnianie obrazów

Szkice systemowe, detale i obiekty przesyłane przez interfejs t2W często wymagają edycji lub uzupełnienia. Za pomocą wbudowanego edytora grafiki użytkownik może dodawać lub zmieniać komentarze, wskazówki lub elementy graficzne.

Ponadto można usuwać wybrane obszary, jak i obracać cały obraz. Klikając w ramkę, można powiększyć lub pomniejszyć obraz. Powiększenie stwarza dodatkowe miejsce na uzupełnienia, np. komentarze.

Uruchamianie: Najpierw użytkownik musi wybrać obraz do edycji. Następnie za pomocą Edytuj w menu kontekstowym lub dwukrotnie klikając okno dialogowe edycji, można zacząć edytować obraz.

Możliwe jest wykorzystanie następujących narzędzi do edycji:

linie o różnej grubości;

prostokąty (wypełnione lub jako ramki);

tekst z dostępem do wszystkich zainstalowanych czcionek systemu Windows.

Ponadto do dyspozycji są następujące funkcje:

obrót całego obrazu w skokach co 90° zgodnie lub odwrotnie do ruchu wskazówek zegara;

modyfikacja ww. elementów w celu poprawy położenia lub korekty błędów edycji.

modyfikacja ww. elementów w celu poprawy położenia lub korekty błędów edycji:

wybór koloru:


grubość kreski:


Wskazówka: Narzędzie to powstało w celu uzupełniania informacji o istniejących obrazach. Zamiarem twórców programu było bynajmniej tworzenie nowego programu CAD. Aby tworzyć obrazy, zachęca się skorzystać z dostępnego oprogramowania. Liczne interfejsy umożliwiają import obrazów z każdego innego programu.

Dzięki interfejsowi OLE można umieszczać obrazy CAD bezpośrednio w programie VCmaster. Warunkiem jest posiadanie przez nie odpowiedniego interfejsu.

Skalowanie w przypadku zniekształceń

Niektóre monitory panoramiczne wymagają określenia współczynnika skalowania w sytuacji, gdy przesłany obiekt jest zniekształcony.

Zwykle oblicza się go na podstawie:
Px =piksele ekranowe w poziomie
Py =piksele ekranowe w pionie