4.5 Notatki i uwagi

Zarówno komentarze do obliczeń, informacje uzupełniające, jak i notatki inżynierskie upraszczają korzystanie z szablonów. Dokument utworzony w aplikacji VCmaster może zapisać odpowiednie komentarze. Komentarze są wyświetlane na ekranie monitora i nie są drukowane. Aby edytować notatki, należy skorzystać z menu kontekstowego.


Uruchamianie: Menu: Wstaw - Komentarz