4.4 Poruszanie się i praca w dokumencie

Nawigator

Nawigator umożliwia sterowanie widokiem za pomocą struktury dokumentu (zobacz rysunek po prawej stronie okna). Niezbędne jest przy tym odpowiednie oznakowanie tytułów i pozycji (zobacz rozdział 4.2). Okno historii korzysta z tych samych danych.

Nawigatora można uruchomić równocześnie z programem. Wówczas podczas pracy w programie VCmaster pokazywany jest aktualny rozdział.


Uruchamianie: Przycisk: Skrót klawiszowy: F6 Menu: Narzędzia - Nawigator


Kartkowanie i sprawdzanie

W przypadku obliczeń statycznych często potrzebne są informacje z poprzednich stron. Funkcja Kartkuj i Sprawdź umożliwia podgląd poprzednich stron. Można wrócić do aktualnego widoku.

Dzięki temu można oglądać i kopiować wartości potrzebne do dalszych obliczeń. Aby uruchomić, należy nacisnąć pokrętło myszy. Wskazówka: Okno historii również się do tego nadaje.

Nawigator umożliwia sterowanie widokiem za pomocą struktury dokumentu (zobacz rysunek poniżej). Niezbędne jest przy tym odpowiednie oznakowanie tytułów i pozycji. Zobacz rozdział Tytuły.


Szybkie usuwanie i kopiowanie rozdziałów

Tytułom przypisano menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy). Umożliwia ono edycję całego rozdziału.

W porównaniu z Usuń polecenie Wyczyść pozostawia tytuł. Zostaje pusty wiersz. W razie zmiany, można szybko i łatwo wstawić w to miejsce nowy obiekt. Jest to interesujące zwłaszcza w kontekście interfejsu t2W.