4.0 Organizacja i wygląd dokumentów

Możliwości obliczeniowe oraz scalanie dokumentów były głównym tematem pierwszych rozdziałów tego manuala. Program VCmaster zawiera dodatkowo liczne narzędzia umożliwiające edycję wyglądu dokumentów. Dotyczy to np.:

nagłówka i numerowania stron,


strony tytułowej,
spisu treści,
tytułów,
oraz innych przydatnych narzędzi, jak

pola danych,
nawigator (zobacz z prawej strony ekranu),
automatyczna kopia zapasowa,
organizacja dokumentów w komputerze ,
funkcje eksportu.

Wielu spośród opisanych tutaj funkcji nie można rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych, ponieważ wzajemnie na siebie wpływają. Dlatego warto przeczytać cały ten rozdział, a nie tylko jego fragmenty.

Ważne informacje na temat wzajemnych zależności między poszczególnymi funkcjami:


Tytuły i spis treści: Tytuły są automatycznie kopiowane do spisu treści. Porządek spisu treści odpowiada przy tym hierarchii rozdziałów.

Tytuły i nawigator: Tytuły używane są również do nawigacji w dokumencie (zobacz rysunek powyżej).

Numerowanie stron i nagłówek: Program automatycznie generuje numery stron. Uwzględnia przy tym nowe wstawione i zmienione strony oraz obszary ukryte.

Pola danych: Numery stron, spis treści itd. umieszczane są w polach danych. W czasie wydruku pola te wypełniane są odpowiednią treścią.

Zarządzanie projektem, nagłówek, pierwsza strona: Informacje o projekcie mogą być powtarzane w nagłówku/stopce każdej strony lub tylko na pierwszej stronie. Program automatycznie wstawia odpowiednie dane (np. nazwę projektu, nazwisko inwestora czy architekta itd.).

Tytuły i eksport względnie import: W przypadku eksportu do formatu PDF, z tytułów tworzona jest struktura dokumentu, która następnie zapisywana jest w pliku PDF. Podczas importu z projektów referencyjnych program może odszukać i skopiować odpowiednie dane, korzystając przy tym ze struktury rozdziałów.