3.9 Baza danych Wiki

Cel

Na wszystkich etapach planowania, konstruowania i projektowania gromadzona jest cenna, specjalistyczna wiedza. Zasoby te marnują się, jeśli nie są odpowiednio zagospodarowane i ogólnie dostępne. W razie potrzeby wszystkie istotne informacje powinny być dostępne dla osób zaangażowanych w projekt.

Istniejące, złożone rozwiązania programowe w zakresie zarządzania wiedzą, nie odpowiadają pod względem wydajności i sposobu obsługi wymaganiom praktykującego inżyniera. Celem twórców programu VCmaster było stworzenie nieskomplikowanego i ogólnie zrozumiałego narzędzia, umożliwiającego tematyczne zestawianie i opisywanie cyfrowych dokumentów i szablonów.

W tym celu użytkownik programu VCmaster może tworzyć dokumenty Wiki i łączyć je z dowolnymi innymi dokumentami. Dokumenty Wiki z reguły zawierają objaśnienia i komentarze. Format i miejsce zapisu tych dokumentów są całkowicie dowolne. Jedynym ograniczeniem jest możliwość otwarcia danego dokumentu w komputerze typu PC. Przyporządkowanie odbywa się poprzez rozszerzenie pliku.

Co to jest Wiki?

Cytat: Wiki (po hawajsku „szybko“) to hipertekstowy język opisu stron www, których treści mogą być nie tylko czytane, ale i bezpośrednio edytowane przez internautów z poziomu przeglądarki internetowej. Najbardziej znanym zastosowaniem Wiki jest internetowa encyklopedia Wikipedia (źródło: Wikipedia).

Pomysł wspólnego gromadzenia informacji program VCmaster przejął właśnie z Wikipedii. Dlatego używamy tutaj pojęcia Wiki, chociaż zasadę działania repozytorium dostosowano do praktycznej działalności inżyniera.

Podstawowe własności Wiki w programie VCmaster

Wiki w programie VCmaster można opisać następująco:

Plik w formacie VCmaster (*.hed). Plik ten podobnie jak inne pliki tekstowe można edytować w tym programie. Plik ten jest podstawą tematycznego gromadzenia informacji, wykorzystującą połączenie z dowolnymi plikami.

Połączenie to jest możliwe dzięki tzw. hiperłączom. Praktycznie każdy użytkownik internetu zna tę technologię ze stron www napisanych w języku HTML. Wiki programu VCmaster może tworzyć hiperłącza do dowolnych formatów plików.

Miejsce, w którym zapisywane są pliki, do których użytkownik tworzy hiperłącza, jest dowolne. Plik może być zapisany na dysku twardym, w sieci, a nawet w Internecie.

Dzięki rozszerzeniu pliku można przyporządkować do niego aplikację, która ma zostać otwarta w chwili kliknięcia hiperłącza. Odbywa się to automatycznie zgodnie z ustawieniami systemu Windows. Przykład: Jeżeli hiperłącze odnosi się do pliku PDF, automatycznie zostanie uruchomiony program przyporządkowany do rozszerzenia ".pdf". Z reguły jest to Acrobat Reader. Strona HTML otwiera domyślną przeglądarkę internetową.

Dokumenty Wiki otwierają się w przeglądarce szablonów. Zasadniczo proces jest podobny do ładowania szablonu.

Przykładowe zastosowania

Dokumenty Wiki mają wielostronne zastosowanie. Należą do nich m. in.:

Zbiór szablonów obliczeniowych dotyczących określonego tematu. Przykładem może być zbiór wzorów do obliczeń statycznych, wzory systemów statycznych, wytrzymałościowe czy geometryczne (rysunek z prawej strony ekranu).Dokumentowanie szablonów obliczeniowych: Dzięki temu do szablonu można przyporządkować np. dokumentację producenta, tabele z wymiarami lub cytaty ze stosownych źródeł.

Opisywanie szablonów: Możliwość objaśnienia zakresu stosowania i warunków brzegowych jednego lub wielu szablonów (rysunek z prawej strony ekranu).Zbiór danych z zewnętrznych źródeł: Możliwość "zlinkowania" i przejrzystego zestawienia dokumentów zawierających normy, czy dyrektywy w dokumencie Wiki. Wiąże się to ze wzrostem wydajności dostępu do takich informacji.

Uruchamianie: Menu: Plik - Zarządzanie Wiki

Dodawanie hiperłączy


Rysunek: Edycja hiperłącza

Nazwa w Wiki:

Tekst, który ma być widoczny

Plik, do którego odnosi się skrót:

Plik, który ma zostać otwarty po kliknięciu nazwy

Wczytaj link znajdujący się obok kursora:

Wczytuje dane znajdujące się obok kursora w celu edycji hiperłącza

Zapisz link:

Zapisuje link po edycji

Testuj link:


Sprawdza działanie hiperłącza po edycji

Uruchamianie: Menu: Plik - Zarządzanie Wiki - Edytuj linki


Cechy szczególne

Nie ma znaczenia, czy rozpatrujemy pliki VCmaster czy też nie. Pliki VCmaster otwierają się w przeglądarce szablonów. W przypadku innych plików, przeglądarka szablonów uruchamia aplikację przypisaną do danego rozszerzenia pliku.

Przypadek szczególny: Link do szablonu

W przypadku zestawiania bibliotek szablonów, może okazać się, że dana analiza powinna być dostępna w kilku różnych miejscach. Aby uprościć zarządzanie szablonami, powinno się utworzyć tylko jedno hiperłącze (podobnie jak w systemie operacyjnym Windows). W tym celu należy utworzyć pusty plik, który w pierwszym wierszu zawierał będzie tylko link do tego szablonu. Przeglądarka szablonów rozpozna go i automatycznie uruchomi "zlinkowany" plik.