3.8 Zestawianie obciążeń zgodnie z normą EN 1991

Moduł do zestawiania obciążeń

Dzięki modułowi służącemu do zestawiania obciążeń, nie trzeba już wertować tomów literatury ani norm.

Moduł zestawia znormalizowane wartości obciążeń w formie drzewa. Jedną z głównych jego zalet jest to, że zawarte w nim teksty można przenieść do programu VCmaster. Poza tym, wartości obciążeń mogą być użyte w obliczeniach.

Szukaną wartość obciążenia wybiera się po lewej stronie ekranu. Dodatkowe informacje i wartości liczbowe znajdują się po prawej stronie ekranu. Wybierając symbol ołówka, możesz przenieść wartość liczbową względnie informację dodatkową do programu VCmaster. Wybrany element zostanie wstawiony w miejscu kursora.

Uruchamianie: Przycisk: Menu: Wstaw - Moduł do zestawiania obciążeń

Wskazówka: Aby pomnożyć wartość obciążenia np. z grubością, należy przejść do pola Wzór.Edycja danych:

Tabele zostały zapisane w formacie CSV. Można je dowolnie rozszerzać i tłumaczyć na inne języki. Można użyć do tego odpowiedniego programu (np. Excel). Trzeba zachować przy tym następującą strukturę: