3.6 Interfejsy do programów Friedrich+Lochner i Dlubal

3.6.1 Friedrich+ Lochner

Interfejs w formacie Frilo (nowy) lub ASCII (stary)
Program VCmaster oferuje dwie możliwości importu danych przez interfejs Frilo. Od momentu wprowadzenia programu Frilo Release 2013 dane importowane są w formacie Frilo. W przypadku starszych wersji Frilo, względnie dla klientów chcących w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowego interfejsu, nadal do dyspozycji jest interfejs ASCII. Warto nadmienić, że starszy interfejs nie ma już wsparcia ze strony Frilo, a od roku 2013 nie jest już dodawany do wszystkich programów.

Aby zmienić ustawienia, należy wybrać: 
Wstaw - Ustawienia interfejsu Friedrich+&Lochner

NOWY Interfejs w formacie Frilo (od 2013)

Interfejs umożliwia przejmowanie całości wydruku z programu Friedrich+Lochner. Obrazy przejmowane są w odpowiedniej skali. Tabele, nagłówki tabel oraz forma Frilo (od R-2012-3) podlegają tzw. inteligentnemu importowi.

Objaśnienia, wymiary lub dodatkowe obliczenia mogą zostać uzupełnione względnie dodane do danych wyjściowych programu Friedrich+Lochner.

Aplikacje Frilo integrują się automatycznie z programem VCmaster.

Tło / Konfiguracja Frilo

Nowa generacja programu FriloSystemNext spowodowała całkowitą modyfikację istniejącego interfejsu, gdyż nowe aplikacje Frilo nie posiadają dotychczasowej funkcji eksportu. Nowy interfejs umożliwia import danych w oryginalnym formacie Frilo.

Ważne wskazówki / Konieczne ustawienia w programie FriloSystemNext:
- Warunkiem poprawnej pracy jest korzystanie z systemu zarządzania projektem Frilo SQL.
- Należy zainstalować aktualną wersję programu FriloSystemNext (od R-2013-1a).
- Marginesy należy ustawić tak, aby transfer nie wymagał zoomu (100%). W razie potrzeby można tak powiększyć margines w programie Frilo, aby jego obszar wydruku pokrywał się z obszarem wydruku w programie VCmaster (Frilo.Control.Center -> Projekty -> Edycja-Wygląd strony -> Marginesy). Warto zapisać ustawienia marginesów jako domyślne.

W razie pytań dotyczących powyższych kwestii, prosimy o kontakt z infolinią firmy Frilo.

Import danych z programu Frilo

1) Wybierz aplikację Friedrich+Lochner w menu VCmaster i uruchom ją. System automatycznie rozpozna zainstalowane wersje Frilo i doda je do menu (zobacz rysunek z prawej strony ekranu)

2) Eksportuj pozycję za pomocą przycisku VCmaster w programie Frilo.

3) Kolejno, otworzy się interfejs t2W (zobacz rysunek z prawej strony ekranu). Wybierz swoje wcześniejsze ustawienia dla aplikacji Friedrich+Lochner (np. Frilo jak na rysunku z prawej strony ekranu).

W przypadku braku wcześniejszych ustawień, zaleca się podjąć następujące działania:

- wybierz Konfiguracja - Aktualne ustawienia profilu;
- transfer w postaci grafiki wektorowej (odznaczona opcja "Jako JPG" );
- włącz Ustal cięcia, podając wartość 6 ... 8 mm. Dzięki temu zostawisz miejsce na komentarze i usuniesz puste obszary;
- zoom transferu 100% (z powodu skali) / Zobacz Ważne wskazówki do programu FriloSystemNext;
- transfer w postaci obiektu hybrydowego (jeżeli został kupiony).

Określ obszar transferu (czerwony prostokąt) i zachowaj ustawienia, wybierając funkcję Zapisz ustawienia jako. Użyj jednoznacznej nazwy (np. Frilo).
Więcej informacji o ustawieniach interfejsu t2W znajdziesz w rozdziale 3.4.

4) Prześlij dane wyjściowe do programu VCmaster. Wydruk zostanie wstawiony w miejscu kursora.

Wymiana pozycji Frilo

Aby wymienić pozycję, wystarczy podwójne kliknięcie (alternatywnie: prawy przycisk myszy) przycisku pokazanego na obrazie po lewej stornie ekranu. Uruchomi to odpowiedni program Frilo. Transfer przebiega analogicznie do opisanego powyżej.

Wskazówka: Podobny przycisk znajduje się obok każdego obiektu Frilo. Nieważne, który przycisk zostanie kliknięty. Program VCmaster automatycznie rozpoznaje, które obiekty należą do wybranej pozycji i tylko te wymienia.


STARSZA WERSJA FRILO Postępowanie w przypadku starszych wersji Frilo względnie korzystanie z interfejsu ASCII:

1) Wybierz aplikację w menu VCmaster i uruchom ją.
2) Zadaj profil danych wyjściowych programu Friedrich+Lochner i oblicz pozycję.
3) Zakończ program.
4) Program VCmaster automatycznie wstawi wydruk. Jeżeli aktywowano okno kwerendy, pojawi się okno, takie jak przedstawiono na rysunku po prawej stronie ekranu. Pozwala ono określić placeholdery komentarzy.
Równoczesna praca w obu programach:
Interfejs umożliwia równoczesną pracę w obu programach. Dzięki temu wartości liczbowe utworzone w programie VCmaster można kopiować do programu Friedrich+Lochner za pośrednictwem schowka. Jest to szczególnie przydatne w przypadku powtarzających się obciążeń, kiedy potrzebne są informacje z poprzednich pozycji.

Zmiana i usuwanie pozycji:
Szybka zmiana stron jest konieczna w przypadku ich modyfikacji. Wystarczy jedno kliknięcie myszą, aby program VCmaster zaktualizował odpowiednie strony.

1) Kliknij pozycję i naciśnij prawy przycisk myszy.
2) Pojawi się odpowiednie menu kontekstowe (zobacz z prawej strony ekranu).

Konfiguracja interfejsu:
Wybór kroju pisma: Do wydruku z programu Friedrich+Lochner stosowane są wyłącznie czcionki o stałej szerokości. Program VCmaster używa wszystkich krojów pisma. Jeżeli kroje pisma w obu programach są różne, system musi przeliczyć widok. W takim przypadku należy włączyć „Tabulator automatyczny“. Do przeliczenia widoku wymagana jest szerokość strony. Podaj ją lub pozwól, aby zrobił to program, wpisując „0,0“ (zalecane).
Wcięcie: Wcięcia tekstu i obrazu mogą być różne. W przypadku obrazów należy uwzględnić szerokość i wysokość strony (bez marginesów). Obie te wartości nie mogą być mniejsze niż w programie Friedrich+Lochner. Należy tak dostosować ustawienia w obu programach, aby obszar wydruku był mniej więcej taki sam.
Wstawianie wierszy uwagi: Włączanie okna kwerendy (zobacz powyżej)
Pozostałe opcje: „Pokaż tekst podczas wstawiania“ kartkuje wstawione strony na ekranie monitora, umożliwiając pobieżną kontrolę. Opcję „Minus jako linia podziału“ warto zaznaczyć, jeśli widok linii podziału nie jest prawidłowy. „Rozszerz listę programów“ pozwala uzupełnić programy F+L.

Aby zmienić ustawienia: Wstaw - Ustawienia interfejsu Friedrich+&Lochner


3.6.2 Dlubal

Interfejs pozwala przejąć całość lub część wydruku z programu Dlubal.

1) Wybierz aplikację w menu VCmaster i uruchom ją. Wybór z poziomu programu VCmaster nie jest jednak konieczny.

2) Uruchom transfer danych do programu VCmaster w aplikacji Dlubal.

3) Jeżeli program VCmaster został uruchomiony, wybrane dane zostaną automatycznie przeniesione. Program VCmaster otworzy następujące okno dialogowe transferu.


Pamiętaj:

Dane wyjściowe z aplikacji RSTAB mogą być bardzo obszerne. W razie potrzeby można użyć pustego pliku utworzonego w programie VCmaster i wstawić cały dokument jako stos dopiero na samym końcu.

Tabelaryczne dane wyjściowe z programu Dlubal zmniejszają prędkość działania programu VCmaster. Dlatego oferujemy opcję konwersji tabel na odpowiednio sformatowany tekst. Jest ona bardzo pomocna w przypadku obszernych dokumentów.

Przy podziale stron uwzględniane są nagłówki tabel.

W oknie powyżej widocznych jest kilka opcje sterowania, które można zmieniać.

Alternatywnie t2W:

Transfer za pośrednictwem interfejsu t2W może być w niektórych sytuacjach wydajniejszy. Jednak inteligentny interfejs Dlubal ma tę zaletę, że umożliwia edycję tekstu.