3.3 Obrazy i CAD

3.3.1 Dostępne interfejsy

Szkice, rysunki i detale wykonawcze to ważne elementy dokumentacji technicznej.

Program VCmaster oferuje wiele możliwości importu i edycji obrazów oraz integracji programów CAD:

Interfejsy specjalne do programów Glaser -isb cad- i Nemetschek.

Interfejsy do importu różnych domyślnych formatów Windows.

Technologia t2W: t2W zachowuje się jak sterownik drukarki i tak jest instalowany. t2W kieruje wydruk do programu VCmaster.

W przypadku programów CAD ma to tę zaletę, że transfer odbywa się w trybie wydruku. Grubość linii i kolory pozostają bez zmian - w odróżnieniu od kopiowania przez schowek. Zobacz także rozdział 3.4.

Technologia OLE: Technologia OLE umożliwia komunikację z programami CAD.

Dzięki niej aplikacje CAD integrują się z programem VCmaster bez pośrednictwa schowka. Aby rozpocząć edycję w programie CAD, wystarczy podwójne kliknięcie. Zobacz także rozdział 3.5.

Schowek: To standardowe rozwiązanie stosowane w systemie Windows, które zostało zastosowane również w programie VCmaster.


Uruchamianie: Przycisk: Menu: Wstaw - Obraz i CAD


3.3.2 Dodaj program Nemetschek

1) Wybierz Nemetschek Allplan w menu VCmaster Wstaw - Obraz i CAD.

2) Zaznacz rysunek lub część rysunku, którą chcesz skopiować. Wybierz Edytuj - Kopiuj lub CTRL+C. Następnie zakończ program CAD.

3) Po zakończeniu programu i wstawieniu obrazu dostosowywany jest jego rozmiar i położenie.


3.3.3 Dodaj program Glaser -isb cad-

1) Wybierz Glaser -isb cad- w menu VCmaster Wstaw - Obraz i CAD.

2) Zaznacz rysunek lub część rysunku, którą chcesz skopiować, wybierając Plik - Obraz. W opcji Ustawienia można ustalić grubość linii.

Wybierz opcję VCmaster (zobacz rysunek z prawej strony ekranu).

3) Po zakończeniu programu i wstawieniu obrazu dostosowywany jest jego rozmiar i położenie.


3.3.4 Import formatów domyślnych

W programie VCmaster do dyspozycji jest dziewięć formatów domyślnych:

Windows Metafile (*.wmf)

Enhanced Metafile (*.emf)

Windows Bitmap (*.bmp)

format JPEG (*.jpg)

PC Paintbrush (*.pcx)

Graphics Interchange (*.gif)

Tagged Image File Format (*.tif)

Portable Network Graphics (*.png)

TARGA (*.tga)

Przed wstawieniem dowolnego pliku graficznego można zobaczyć jego podgląd. Należy sprawdzić ustawienia żądanego formatu. Chcąc wstawić np. bitmapę, jako typ pliku należy wybrać „Windows Bitmap“.


3.3.5 Ważna wskazówka dotycząca innych formatów CAD

Import danych CAD z używanego programu CAD odbywa się przez wyżej wymienione interfejsy względnie poprzez schowek. VCmaster nie ma własnego filtra umożliwiającego import następujących formatów: DXF, HPGL, PRN, PLT, DGN, DWG itd. Transfer takich danych umożliwia technologia t2W. W tym celu należy uruchomić program CAD lub odpowiednią przeglądarkę plików CAD. Po uruchomieniu danego programu należy przejść do wydruku i wybrać interfejs t2W. Alternatywnie można posłużyć się technologią OLE.