3.2 Integracja z programami branżowymi i aplikacjami do obliczeń statycznych

3.2.1 Wstęp

Program VCmaster nie jest programem hermetycznym. Program konsekwentnie integruje się z innymi aplikacjami. Inteligentne interfejsy umożliwiają import danych wyjściowych ze wszystkich programów do obliczeń statycznych i CAD. Daje to nieograniczone możliwości podczas tworzenia, zmiany, ponownego użycia oraz zarządzania treścią. W praktyce, funkcjonalność ta pozwala uzyskać oszczędności porównywalne z korzyściami wynikającymi z wprowadzenia programów CAD.

Program VCmaster umożliwia tworzenie kompletnej dokumentacji technicznej (np. analiz statycznych) w jednym zwartym dokumencie. Oznacza to scalanie informacji pochodzących z najróżniejszych źródeł. Wszystkie teksty powstają bezpośrednio w programie VCmaster, a zawarte w nim funkcje obliczeniowe zastępują wysokiej klasy kalkulatory. Wszystkie pozostałe dane, w tym pozycje statyczne i rysunki, tworzone są w sposób tradycyjny, a następnie importowane do programu VCmaster.

Wszystkie komentarze i objaśnienia można napisać również przy użyciu programu VCmaster. Makra pozwalają zapomnieć o żmudnym liczeniu przy użyciu kalkulatora. Do bardziej wymagających obliczeń służą odpowiednie aplikacje. Program bez problemu integruje się z innymi programami branżowymi.

Umożliwia to tworzenie kompletnej dokumentacji technicznej w jednym zwartym dokumencie. Korzyści związane z tworzeniem, zmianą, ponownym użyciem oraz zarządzaniem treścią są ogromne.

Dzieje się tak za sprawą inteligentnych i niezwykle wydajnych interfejsów:

Dodawanie programów: Wszystkie aplikacje mogą zostać włączone do menu programu VCmaster, umożliwiającego ich uruchamianie.

Interfejs BML: W programie VCmaster udostępniony został interfejs oparty na architekturze XML. Wielu producentów oprogramowania do obliczeń statycznych już w chwili obecnej korzysta z tej technologii (RIB, D.I.E., Tornow, Dr. Hartmann, Weitendorf, PCAE), pozostali są zainteresowani jej wprowadzeniem. BML powoli staje się standardem w zakresie transferu danych do programu VCmaster.

Interfejsy specjalne: Programy służące do analiz statycznych Friedrich+Lochner i Dlubal oraz aplikacje CAD firm Nemetschek i Glaser -isb cad- zostały bezpośrednio włączone do programu VCmaster.

Technologia t2W: t2W zachowuje się tak jak typowy sterownik drukarki i jest również w ten sposób instalowany. t2W kieruje polecenia wydruku pochodzące z aplikacji działających pod Windows do programu VCmaster. To całkowicie nowatorskie rozwiązanie pozwala na szybki i nieskomplikowany transfer danych wyjściowych z każdego programu.

Technologia OLE: Technologia OLE umożliwia integrację obiektów utworzonych w innych programach. Warunkiem jest tutaj kompatybilność danego programu z technologią OLE.

Schowek: To standardowe rozwiązanie także wykorzystywane w systemie Windows.


3.2.2 Włączanie aplikacji do menu

Najczęściej używane aplikacje można włączyć bezpośrednio do menu programu VCmaster. Umożliwia to specjalnie zdefiniowany interfejs. Całą procedurę można porównać do technologii plug-in względnie add-on, działających w innych programach (np. przeglądarkach).

Interfejs pozwala określić nazwę, lokalizację i polecenie uruchamiające danej aplikacji i włączyć je do menu programu VCmaster.

Każdy wpis do menu programu VCmaster wymaga pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem „.men“. Podczas uruchamiania programu VCmaster system czyta wszystkie pliki *.men, znajdujące się w ścieżce dostępu do ustawień lokalnych i wprowadza zawarte w nich treści, gdy aplikacja już działa. Zobacz także Narzędzia - Ustawienia - Katalogi instalacyjne.

Podczas wprowadzania danych przeprowadzana jest kontrola, czy program faktycznie jest zainstalowany w podanej lokalizacji. Jeżeli nie, wpis do menu nie następuje.

W pakiecie VCmaster dostępne są (lub czyni to producent) odpowiednie pliki konfiguracyjne dla standardowych rozwiązań, stosowanych w budownictwie, odciążając w ten sposób użytkownika programu. Pliki te można uzupełniać, względnie tworzyć własne.

Służą do tego następujące funkcje:

Zarządzanie konfiguracją
Okno dialogowe pozwalające utworzyć, zastosować względnie aktywować lub dezaktywować nową konfigurację. Aplikacje nieaktywne można w każdej chwili aktywować.

Ścieżka do programu względnie wpis rejestracyjny
Ścieżka do programu lub wpis rejestracyjny umożliwiają podanie ścieżki instalacyjnej dla aplikacji, o ile obowiązuje ona dla wszystkich programów określonych we wpisie. Może nią być:

bezpośrednia nazwa ścieżki z literą napędu i katalogami,

wpis do rejestru, np. w postaci HKEY_LOCAL_MACHINE, program\firma\ścieżki, wpis dla ścieżki programowej (dane należy oddzielać przecinkami),

polecenie ReadRegPath, jeżeli ścieżkę do każdego programu podaje się oddzielnie dla każdej nazwy programu, określając jednocześnie klucz rejestru.

W menu programu istnieje również możliwość dodania skrótu dostępu w postaci ikonki. Ścieżka dostępu ikonki można być określana za pomocą ścieżki głównej.

Parametry programu
W tym miejscu istnieje możliwość dodawania pojedynczych aplikacji, należących do pliku konfiguracyjnego. Podawane są następujące dane:

nazwa w menu programu VCmaster

komentarz w pasku stanu programu VCmaster

Nazwa programu. Ścieżkę do programu należy poprzedzić słowem „Path“ (np. Path,Program.exe). Jeżeli, jako ścieżkę do programu podano „ReadRegPath“, należy poprzedzić ją kluczem do rejestru, np. w postaci HKEY_LOCAL_MACHINE, program\firma\ścieżki, wpis dla ścieżki instalacyjnej (dane należy oddzielać przecinkami).

Modyfikacja wpisu do menu
Opcja umożliwiająca modyfikację wpisu do menu. Można użyć do tego linii podziału lub podgrup.

Uruchamianie: Przycisk: Menu: Wstaw - Ustawienia - Połącz z aplikacją


3.2.3 Transfer danych

Dodawanie programów ma oczywiście sens, ponieważ dzięki temu program VCmaster może importować dane ze wszystkich aplikacji działających pod Windows. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka odpowiedzialnych za to interfejsów. Dokładny opis można znaleźć w kolejnych rozdziałach.

1) Interfejs t2W

Transfer przebiega w 4 krokach:

1) Kliknij Drukuj w programie do obliczeń

2) Wybierz interfejs t2W

3) Wybierz strony / Ustal fragment (kolor czerwony)

4) Skopiuj wydruk do programu VCmaster

Niepowtarzalna technologia t2W (transpose to worksheet) jako pierwsza umożliwia wydruk ze wszystkich programów działających w systemie Windows.

Więcej informacji o tym interfejsie można znaleźć w rozdziale 3.4.

2) Domyślny interfejs programu VCmaster: BML

Program VCmaster udostępnia otwarty interfejs BML. Rozwiązanie to umożliwia szybki i łatwy transfer danych wyjściowych każdej aplikacji do programu VCmaster. Wielu producentów oprogramowania, do obliczeń statycznych, korzysta właśnie z tego interfejsu. Istnieją dwie możliwości transferu:

kliknij dane wyjściowe VCmaster w programie obliczeniowym (jeżeli taka opcja istnieje, z reguły korzysta ona z interfejsu BML). Wybrany element zostanie wstawiony w miejscu kursora,

wczytaj pliki BML za pośrednictwem importu plików przez BML.

Jeżeli zajdzie potrzeba przechwycenia wydruku, skontaktuj się z producentem oprogramowania. Realizacja tego zadania zwykle jest łatwa i komfortowa, zwłaszcza że odpowiednie narzędzia udostępnia się bezpłatnie.

3) Interfejsy specjalne

Programy Dlubal i Friedrich+Lochner wymagają zastosowania specjalnych interfejsów.

Więcej informacji na temat transferu danych z programów Friedrich+Lochner i Dlubal znajdziesz w rozdziale 3.6.


4) Dodawanie obiektów OLE

Technologia OLE umożliwia integrację obiektów utworzonych w innych programach. Takim obiektem może być np. obraz, tabela lub wynik działania.

Więcej informacji o tym interfejsie znajduje się w rozdziale 3.5.