3.0 Scalanie obliczeń statycznych i innych dokumentów technicznych

Niepowtarzalna, zintegrowana koncepcja

Obliczenia statyczne i inne dokumenty techniczne zawierają wiele różnych składników. Są nimi np.:


wprowadzające i objaśniające teksty,

szkice i obrazy,


obliczenia wykonane za pomocą programów branżowych, programów do obliczeń statycznych względnie aplikacji udostępnionych przez producentów,

zestawienia obciążeń wg EC, dane pochodzące od producentów oraz przepisy wykonawcze,

odręcznie wykonane, szczegółowe analizy oraz bloki wymiarów i obliczeń.

Popularne edytory tekstu, czy arkusze kalkulacyjne, radzą sobie z tym zadaniem tylko częściowo. Program VCmaster powstał specjalnie z myślą o komputerowym sporządzaniu analiz statycznych w nawiązaniu do pozostałej dokumentacji technicznej. VCmaster to w rzeczywistości kilka produktów w jednym. Jedną z jego głównych zalet jest to, że obliczenia można wykonywać w edytorze tekstu. W tym zakresie program VCmaster istotnie różni się od innych edytorów tekstu i programów obliczeniowych. Dzięki połączeniu funkcjonalności programów branżowych i aplikacji służących do obliczeń statycznych program jest bardzo przydatny. VCmaster wykonuje trzy zadania: liczy, pisze i scala. To czyni go niepowtarzalnym.

Program VCmaster umożliwia integrację z programami innych producentów, wyróżniając się spośród istniejących, hermetycznych rozwiązań. Interfejsy takie jak t2W czy OLE umożliwiają import danych z innych programów. Dane wyjściowe z aplikacji do obliczeń statycznych i programów CAD, informacje branżowe, normy i dane producentów mogą być nie tylko importowane, ale i stosowane.

Program VCmaster zapisuje moduły tekstowe oraz warianty obliczeń w postaci szablonów. Dzięki szablonom udało się zautomatyzować, a więc i znacznie przyspieszyć realizację powracających operacji takich jak obliczenia, analizy i objaśnienia. Wystarczy kliknąć określoną wartość zadaną, aby program ponownie obliczył wszystkie zależne od niej wartości. Oprócz czasu, użytkownik zyskuje pewność, że nie popełni błędu. Zwalnia to inżyniera z wykonywania standardowych zadań, dając mu możliwość koncentracji na najistotniejszych kwestiach.

Program VCmaster skutecznie wspiera ponowne korzystanie z obliczeń i dokumentów. Wprowadzanie zmian i adaptacji jest prostsze, a realizacja standardowych zadań zautomatyzowana. Łatwiejsza jest również współpraca z innymi biurami inżynierskimi i zleceniodawcami oraz w grupach roboczych. Eksport plików PDF pomaga archiwizować i zarządzać dokumentami w firmie. Program VCmaster o ponad 30% skraca czas edycji, odpowiednio redukując koszty przeprowadzenia obliczeń statycznych i sporządzenia dokumentacji technicznej.

Nasze wysokie kompetencje wynikają bezpośrednio z praktyki: Sami korzystamy z naszego programu w naszej firmie projektowej w codziennej pracy. To dlatego jego użytkownicy szybko dochodzą do wniosku, że program jest "dla nich stworzony". Dzięki doświadczeniu w dziedzinie inżynierii i programowania stworzyliśmy niepowtarzalne rozwiązanie do sporządzania cyfrowej dokumentacji technicznej.