2.5 Zmiana zmiennych i wzorów

2.5.1 Zmiana wierszy obliczeniowych

Wiersze obliczeniowe są zablokowane. Jest kilka możliwości zmiany wierszy:

Podwójne kliknięcie w liczbę. Czynność ma uzasadnienie, jeżeli zmieniona ma być tylko określona liczba (zobacz powyżej).

Prawy przycisk myszy - Zmień wiersz obliczeniowy (zobacz rysunek z prawej) względnie funkcja menu Oblicz - Oblicz/Zmień wiersz, czynność ma uzasadnienie, wzór ma być zmieniony wzór.

Za pomocą narzędzi (ikonka z prawej).

Podczas edycji, wiersze obliczeniowe i wszystkie związane z nimi wiersze mają kolor czerwony. Wiersze nieliczone są oznaczone znakiem „#“.


Uruchamianie: Przycisk: Skrót klawiszowy: ALT-ENTER Menu: Oblicz - Oblicz wiersz


2.5.2 Zmiana wzorów graficznych


Aby zmienić wzór graficzny, należy go dwukrotnie kliknąć myszą (zobacz rysunek z prawej). Zaleca się stosować właśnie tę operację.

Jeżeli kursor znajduje się na wzorze, można rozpocząć jego edycję naciskając prezentowany poniżej przycisk, względnie uruchamiając odpowiednią funkcję.

Uruchamianie: Przycisk: Mysz: podwójne kliknięcie Menu: Oblicz - Wzory graficzne


2.5.3 Zmiana nazw zmiennych za pomocą funkcji Szukaj / Zamień

Aby szybko zmienić takie same fragmenty tekstu w zmiennych i wzorach, można użyć funkcji Szukaj / Zamień (np. aby dostosować indeksy):
Część obliczeniowa uwzględnia te zmiany, gwarantując, że dotyczą one właściwych wartości.

Uruchamianie: Menu: Edytuj - Szukaj / Zamień


2.5.4 Zmiana danych za pomocą asystenta edycji

Aby równocześnie zmienić większą liczbę danych, można skorzystać z asystenta edycji. Asystent automatycznie wyszukuje zmienne w wybranym obszarze. Dodatkowo wyświetlany jest pierwszy obraz danego obszaru.

Dzięki asystentowi edycji użytkownik ma różne korzyści:


Program automatycznie wyszukuje wartości zadane w określonym obszarze, gromadząc je następnie w czytelnej masce edycji.

W przypadku jednoczesnej zmiany większej liczby danych, program znacznie szybciej koryguje wyliczenia, niż gdyby zmieniać z osobna każdy wiersz obliczeniowy.

Istnieje możliwość dołączenia grafiki, która obrazuje edycję danych.

Szablony obliczeń działają prawie jak program.

Kwerenda danych:

Zasada:

Wyświetlane są wszystkie wartości zidentyfikowane jako wartości zadane. To dane z bezpośrednio przypisaną wartością oraz wyniki funkcji SEL(SEL).

Wskazówka: Funkcje SEL są uwzględniane w oknie dialogowym, o ile są powiązane z danymi w ramach określonego obszaru. W innym przypadku wybór parametrów takich jak elementy konstrukcyjne, materiały itp. za pomocą asystenta edycji mija się z celem.

Uruchamianie:

Uruchamianie automatyczne

W zależności od akcji asystent edycji może uruchamiać się automatycznie:

Podczas wklejania z przeglądarki szablonów, projektu referencyjnego lub okna historii. Zobacz rozdział 3.1

Podczas kopiowania i wstawiania ze schowka

Automatyczne uruchamianie asystenta można załączyć lub wyłączyć. Można to zrobić w oknie dialogowym (zobacz rysunek powyżej) lub w menu Oblicz - Asystent edycji.

Uruchamianie ręczne odbywa się

za pomocą menu programowego Oblicz - Asystent - Start

za pomocą menu kontekstowego (prawy przycisk myszy). Menu pojawia się, gdy kursor znajduje się na tytule względnie gdy zaznaczono obszar (zobacz rysunek z prawej).

za pomocą skrótu klawiszowego ALT+ENTER, jeśli zaznaczono większą liczbę wierszy obliczeniowych