2.0 Obliczenia za pomocą programu VCmaster

Więcej czasu na istotne sprawy

Za pomocą programu VCmaster można szybko i łatwo wykonać wszystkie potrzebne obliczenia inżynierskie. Wprowadzane dane mają postać matematyczną. Program automatycznie interpretuje zależności między poszczególnymi wzorami a zmiennymi. W przypadku zmiany jednej danej, program ponownie oblicza wszystkie wartości względne. Program automatycznie pobiera wymagane parametry materiałów, elementów konstrukcyjnych i przekrojów zapisane w tabelach. W razie potrzeby program może interpolować wartości zwrotne. Dzięki tym funkcjonalnościom program odciąża korzystającego z niego inżyniera w zakresie standardowych zadań, pozostawiając mu więcej czasu.

Najważniejsze elementy części obliczeniowej:
1) zmienne

2) pobieranie danych zapisanych w tabelach

3) wiersze obliczeniowe

4) wzory graficzne oraz funkcje logiczne i matematyczne