1.3 Scalanie dokumentów

Technologia t2W

Interfejs t2W to innowacyjne narzędzie, oferujące inżynierom liczne, niespotykane dotąd, możliwości edycji dokumentacji technicznej. W systemie interfejs instalowany jest jako drukarka. Technologia ta umożliwia import danych pochodzących z różnych programów do jednego dokumentu, tworzonego w programie VCmaster. Nowość polega na tym, że dane można następnie w prosty sposób uzupełniać o komentarze i obliczenia, korzystając przy tym z edytora tekstu. W rezultacie powstaje jeden zwarty dokument z jednolicie sformatowanymi nagłówkami i stopkami, numerami stron i spisem treści, który można zapisać w formacie PDF lub innym.

Łatwiejsza droga do formatu PDF

Celem w tym miejscu jest utworzenie elektronicznego dokumentu tekstowego albo pliku PDF. W odróżnieniu od tradycyjnych programów plik PDF generowany jest pośrednio. Podobnie jak w przypadku technologii PDF interfejs t2W instalowany jest jako sterownik drukarki. W przeciwieństwie do PDF t2W kieruje wydruk do programu VCmaster. Oznacza to ogromną przewagę nad innymi rozwiązaniami, zwłaszcza jeśli dokument tworzony jest z różnych źródeł. Tylko w ten sposób można uzupełniać komentarze i nadać docelowemu dokumentowi spójny wygląd. Funkcja eksportu do formatu PDF została w programie VCmaster zachowana.