1.2 Zalety szablonów

Ponowne wykorzystanie wiedzy

Wszystkie dokumenty i obliczenia wykonane w programie VCmaster można zapisać w plikach, a następnie odszukać i ponownie wykorzystać. Oprogramowanie umożliwia tworzenie własnych bibliotek i szablonów obliczeń oraz zarządzanie nimi. Inteligentna wyszukiwarka gwarantuje szybkie odnajdywanie powracających obliczeń, analiz i objaśnień. Zapewnia to kontynuację i wielokrotne wykorzystanie posiadanej wiedzy. Nowe dokumenty tworzone są w oparciu o istniejące szablony na zasadzie łączenia z sobą odpowiednich modułów. Wszystko odbywa się automatycznie, pozwalając zaoszczędzić niewiarygodnie dużą ilość czasu.

Biblioteki szablonów

Program VCmaster zawiera setki gotowych aplikacji obliczeniowych w postaci makr. Aktywne szablony obejmują rozwiązania dla poszczególnych analiz elementów konstrukcji stalowych, drewnianych, betonowych, zespolonych, geotechnicznych i murowych, a także maszyn i urządzeń. Wszystkie szablony można dowolnie rozszerzać, łączyć i dostosowywać do indywidualnych wymagań. Zintegrowane bazy danych zawierają tysiące informacji o elementach konstrukcji, profilach, współczynnikach i materiałach. Wybór konkretnych parametrów do obliczeń jest w pełni zautomatyzowany.


Przyszłościowa koncepcja

Podstawowy cel programu VCmaster, polegający na tworzeniu kompletnej dokumentacji w formie jednolitego, cyfrowego dokumentu, zyskuje coraz większe znaczenie. Aktualne trendy takie jak tworzenie konsorcjów czy współpraca z przedstawicielami wolnych zawodów wymagają cyfrowej wymiany danych. Nowoczesny "facility management" wymaga już dziś cyfrowego projektowania. W niedalekiej przyszłości, po wprowadzeniu elektronicznych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, tworzenie projektów w wersji cyfrowej stanie się koniecznością.

Niepowtarzalna technologia t2W umożliwia eksport wydruków, wygenerowanych we wszystkich programach działających w systemie Windows, do jednego edytora tekstu. W rewolucyjny sposób uzupełnia to naszą koncepcję, polegającą na zarządzaniu i edycji obliczeń inżynierskich w ramach jednego zwartego dokumentu.