1.0 Wstęp

Dokumentacja cyfrowa zamiast ołówka i kalkulatora

Program VCmaster powstał z myślą o inżynierach, projektantach i praktykach budownictwa lądowego. Dzięki przejrzystym wskazówkom użytkownik szybko i w nieskomplikowany sposób wykona potrzebne obliczenia i uzupełni je o teksty z objaśnieniami. Edycja wzorów matematycznych odbywa się w naturalny sposób bezpośrednio w dokumencie. Uniwersalne interfejsy gwarantują import danych z programów innych producentów. VCmaster umożliwia import danych ze wszystkich programów.

Obliczenia, opisy, zestawienia i możliwość ponownego użycia

Program VCmaster z łatwością włącza się w proces projektowania. Dzięki zastosowaniu ogólnie znanych procedur użytkownik może szybko i bezproblemowo rozpocząć pracę z programem. Realizację codziennych zadań takich jak sporządzanie dokumentacji, obliczanie, scalanie i ponowne użycie zapisanych wcześniej dokumentów i obliczeń umożliwia tzw. zintegrowana koncepcja programowa. Poprawia ona skuteczność i jakość pracy inżyniera: zmiany stają się prostsze, a błędy niemal niemożliwe; dodatkowo można wyszukać i ponownie wykorzystać przeprowadzone wcześniej obliczenia, a następnie cyfrowo przesłać dane.

Twoje korzyści w skrócie:

automatyzacja powtarzających się zadań;

szybsze wprowadzanie zmian;

możliwość cyfrowej archiwizacji i transferu dokumentacji technicznej oraz ponownego użycia każdego z przeprowadzonych obliczeń jako szablonu;

długotrwały, pozytywny efekt marketingowy i wizerunkowy dzięki jednolitej formie sporządzanych dokumentów;

dostęp do obszernej biblioteki programu, zawierającej nawet 1300 gotowych arkuszy obliczeniowych, służących do przeprowadzania analiz i obliczań detali;

oszczędność czasu (powyżej 30%) potrzebnego do wykonania obliczeń i sporządzenia dokumentacji.