7. Aktualizacja 2014

Przewaga dzięki innowacjom i konsekwentny rozwój

Wraz z aktualizacją 2014 użytkownik otrzymuje zupełnie nową wersję programu.

Część obliczeniowa programu VCmaster została niemal całkowicie przeprogramowana. Dzięki temu udało się: z jednej strony znacznie przyspieszyć jego pracę, a z drugiej strony stworzyć podstawę rozwoju i rozbudowy w przyszłości.

Nowością są edytowalne znaki stosowane we wzorach (rysunek), eliminujące wszelkie ograniczenia w zakresie nazw zmiennych. W związku z tym możliwa była poprawa wyglądu wzorów graficznych.

Na nowo opracowano również edytor tekstu. Widać to zwłaszcza podczas przewijania obrazów. Kursor zachowuje się teraz tak, jak podczas korzystania z innych, popularnych edytorów tekstu.

Szczegółowe informacje o modyfikacjach:

specjalne, edytowalne zmienne

Więcej
automatyczna integracja dokumentów PDF

Więcej
łatwe poruszanie się między rozdziałami

Więcej
Instalacja typu "silent" względnie "batch" w sieci

Więcej